Ivrige ungdommer og engasjerte voksne - slikt blir det rekord av

Nesten alle ungdommene i Gjerstad var samlet på skytebanen på Solem da årets MOT-kickoff gikk av stabelen.