Personen som er anmeldt for økonomisk mislighold i Gjerstad kommune er avhørt av politiet

Politiet bekrefter at de foretok avhør av personen forrige uke.