Forsinkelser med ny vognhall for brannstasjonen i Gjerstad

Planen var å starte arbeidet med ny vognhall i løpet av 2019, men nå varsles endring i planene.