Disse kommunene spanderer mest på landbruksnæring

Av

Det er stor forskjell fra kommune til kommune når det kommer til hva som brukes av midler på landbruksbasert næringsutvikling. Gjerstad bruker mer enn snittet.