Gjerstad høyt oppe på brannstatistikken: – Vanskelig å fastslå hvorfor

Brannstatistikk.no har ferske tall over brannutrykninger i hele landet. I tidligere Aust-Agder er Gjerstad en av kommunene med flest branner per innbygger.