Ungdomsundersøkelse med gode tall for Gjerstad: Tverrfaglig fokus gir resultater

Den ferske UngData-undersøkelsen bekrefter det de som jobber med barn og unge i Gjerstad har ment hele tiden; Målrettet og standhaftig jobbing hjelper.