Go- Ahead: Stopper likevel som før i Gjerstad

Det ble debatt på Agder da Go-Ahead tidligere i år kom med et forslag om å kutte flere stopp mellom Oslo og Kristiansand for å spare reisetid. Nå er planene lagt på is, men det britiske selskapet melder om at de ønsker å sette opp flere avganger på strekningen.