Gå til sidens hovedinnhold

Gode vilkår for å opprettholde bussholdeplass ved Auslandsveien

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I detaljreguleringsplanen for det nye strekket av Risørveien mellom Dørsdal og den planlagte nye E18 forbi Risør, innstilles det på at bussholdeplassen ved Auslandsveien skal legges ned, og at barn og voksne som i dag sokner til dette busstoppet skal ta beina fatt ned til Moen for å ta bussen til skole, jobb eller fritidstilbud.

Vi oppfordres til å bruke kollektivtransport på grunn av både miljø og sikkerhet. En brukervennlig kollektivtransport er et viktig element i det grønne skiftet, og fulle busser bidrar til færre biler på veien som minsker både klimapåvirkning og øker sikkerheten på veien. Risør har allerede et mangelfullt kollektivtilbud, og å fjerne holdeplasser der folk bor, og dermed heve terskelen for å benytte seg av tilbudet, vil kun ytterligere undergrave dette.

Det oppgis fra buss-selskapet at for at bussene skal rekke å komme opp i 80k m/t mellom holdeplassene må det være færre stoppesteder med lengre avstand mellom dem.

Det er åpenbart at bussens fart, og faren for en sporadisk kødannelse bak den, prioriteres fremfor ønsket om at folk skal benytte seg av bussen. Atter en gang er det enkeltmenneskene og enkelte husstander som må betale prisen for storsamfunnets ønsker om større, nyere, raskere.

Vi burde som kommune ha som mål å minske denne personlige kostnaden så mye som overhodet mulig, og verne om mindretallets rett. Å lytte til, og i størst mulig grad imøtekomme, innspill som dette er en bitteliten pris for storsamfunnet å betale.

Holdeplassen ved Auslandsveien ligger ikke langs det nye, planlagte veistrekket mellom Dørsdal og nye E18. Det ligger rett i overgangen mellom nåværende, eksisterende FV416, og den planlagte nye delen. Det er i tillegg planlagt en snuplass for buss ved Auslandsveien.

Dette tilsier at det burde være svært gode vilkår for også å opprettholde en bussholdeplass her! Så kan det verste fall tas opp til en ny vurdering når det en gang i fremtiden skal detaljplanlegges oppgradering av FV416 videre fra Dørsdal mot byen.

Kommentarer til denne saken