94 prosent mindre honning enn hans beste år

For birøkter Dag Hødnebø ble årets sesong redusert til én uke.