Hagestrands firma søker om 986.575 kroner i koronastøtte

Rune Hagestrand og No Limit Events AS ber om nesten én million kroner etter koronavlysninger. Kulturrådet har mottatt totalt tre søknader fra Gjerstad.