Hannah (19) med følelsesladet innlegg i retten i dag: – Må jeg ligge i mitt eget piss og vente på hjemmesykepleien? Forsvarlig, kaller dere det

Trenger hun punktvis eller kontinuerlig tilsyn på natten, det er det juristene i Agder tingrett skal ta stilling til denne uken. Men for funksjonshemmede Hannah Lunden (19) handler det ikke om juss, men om verdighet, og det å ha samme muligheter som andre jevngamle.