Har Brygga rettigheter til indre havn? Kommunen ber Kartverket endre grunnboka

Av

Har Nye Fiskebrygga MacDonald og Uppstad Ans rettigheter til hele den sjønære strekningen fra Brygga og ut på Solsiden? Slik det fremstår i Kartverkets egen database er dette tilfellet. Nå anmoder kommunen Kartverket om å rette opp det den hevder må være en feil.