Har Risør kommune overhodet tenkt hvorfor Fylkesmannen opphevet vedtaket i saken til Janne Ibsen?

Av