– Har vi boplikt så har vi boplikt

I komitémøtet miljø- og teknisk sist uke ble bopliktklagen fra eieren av Steinramla 2 behandlet.