Hasalenprosjektet: Tolv leiligheter, fiskerikai, ny vei og kanskje bademuligheter

Av

Hasalenprosjektet høstet ros i formannskapet. Allerede i neste uke innleder kommuneadministrasjonen samtaler med selskapet Løkteskjær Brygge om utbygging i Hasalen.