Utsetter rekkefølgekravet ved Hasalen frem til sommeren 2020

Av

Skal få tid til å vurdere om leilighetsprosjektet i Hasalen er liv laga.