Ser politikerne gevinsten av en utbygging i Hasalen?

Av