Hasalen-prosjektet, en kritisk vurdering

Av

Det er gode grunner til å stille en rekke kritiske spørsmål når det gjelder dette prosjektet.