– Samlokaliser politi og helse på rutebiltomta

To av venstres bystyrerepresentanter vil ha opp igjen en mulig samlokalisering av helsetjenestene på rutebiltomta. De ønsker også at politiet skal ligge der. Bildet stammer fra et tidligere forslag om å legge nettopp helsehuset på rutebiltomta, som langt på vei eies av Rose Eiendom.

To av venstres bystyrerepresentanter vil ha opp igjen en mulig samlokalisering av helsetjenestene på rutebiltomta. De ønsker også at politiet skal ligge der. Bildet stammer fra et tidligere forslag om å legge nettopp helsehuset på rutebiltomta, som langt på vei eies av Rose Eiendom.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSom to av bystyrerepresentantene som stemte mot bygging av helsehus på Tjenna er vi naturlig nok fornøyd med at prosjektet med et stort og dominerende helsehus på Risørs siste store åpne plass nå ser ut til å skrinlegges.

Men hva nå?

Politi

Slik vi ser det er det helt naturlig å få politiet lokalisert i ytterkant av Risør sentrum, med kort veg til havnen, boligområdene rundt og ikke minst god adkomst til fylkesveg/E18 ved behov for utrykning.

Helse

En god samlokalisering av helsetjenester på samme sted ville etter vår mening nyte godt av de samme krav til god adkomst for et fremtidsrettet legesenter/andre helse aktører.

Området Risørhuset/Rutebiltomten

Rådmann og ordfører bør snarest mulig gå i dialog med lensmann/politimester og private leger/andre helse aktører for å vurdert en mulig samlokalisering i området Risørhuset/Rutebiltomten som absolutt peker seg ut som et aktuelt område for politi og helsetjenester. Prosjektet burde også være godt egnet som et offentlig/privat prosjekt hvor alle parter må medvirke og hvor Rose eiendom kan bidra positivt med sin kompetanse på utbygging og drift.

Oppgradere

Tjenna er Risørs siste store åpne areal og det er viktig å utvikle området langs Risørs gamle adkomstvei slik at de store parkeringsareal dempes og hele området forskjønnes. Området bør etter vår mening reguleres på nytt, og da bør en vurdere å etablere et grunt vannspeil for å tilbakeføre noe av det gamle Tjenna miljøet med mulighet for skøytebane vinterstid, gode gangveier, skjermede «oppholdsrom», kanskje en labyrint med utendørs leke- og treningsapparater etc for å skape en mer levende plass.

Artikkeltags