Gå til sidens hovedinnhold

– Nå er det opp til dere

Artikkelen er over 4 år gammel

I dag er det siste dag med fullt trøkk i valgkampen. I morgen og mandag er det valg. Det stemmes på Hope, Søndeled og i Risør. Valget er spennende og åpent i år og Aust-Agder er et fylke der resultatet er spesielt viktig.

Arbeiderpartiet har stor sjanse for to mandater. Det vil si at vi kan få både Tellef Inge Mørland og Cecilie Knibe Hanssen på tinget. Det er to representanter som vil tale fylkets og Risørs sak.

Utfordringer

For meg er det helt avgjørende at valget gir et regjeringsskifte. Det er jeg helt sikker på vil være bra for Risør, Aust-Agder og hele landet. Partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre har gitt seg god tid i Risør i sommer og han er klar over våre og landsdelens utfordringer og muligheter. Vi har i tillegg til arbeidsplasser, skole, helse og klima også fått fram typiske Risør-temaer som støtte til festivaler, bygningsvern og utvikling i småbyer.

Mange kommer til meg på stand og sier de føler seg ille berørt og provosert av Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaugs utspill om integrering og flyktningpolitikken. Risør er en kommune som har tatt imot mange flyktninger med stort engasjement for inkludering. Husk at dette valget også er et verdivalg.

100 dager

Jeg vil bare minne om hva Jonas Gahr Støre har lovet å gjennomføre de første 100 dager som statsminister:

• Fremme lovendring om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Tidsbegrenset innleie strammes inn.

• Gi kommunene mulighet til å ansette 1000 flere lærere i 2018, med hovedvekt på 1. til 4. trinn.

• Investere 3 milliarder kroner mer i sykehus i 2018. Rammene for nye investeringslån til helseforetakene økes og låneandelen oppjusteres fra dagens 70 prosent til 80 prosent.

• Igangsette et internasjonalt prosjekt for renere hav. Styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner. Opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helse i 2018.

• Gjeninnføre statstilskudd til rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger. Innføre en «kjærlighetsgaranti» som gjør at eldre par som ønsker det, kan bo sammen på sykehjem.

• Øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker. Vil gjelde barn født etter 1. juli 2018.

• Fjerne egenandelen hos fastlege for ungdom opp til 18 år.

• Begynne opptrapping av norsk- opplæring for asylsøkere i mottak mot et nivå på 250 timer (ble kuttet fra 250 til 175 timer i 2015).

• Trekke tilbake Telenors salgsfullmakter. Stoppe Statskogs arronderingssalg. Stoppe det som kan stoppes av konkurranseutsetting av jernbanetransport.

• Styrke kommunenes frie inntekter med 2 til 3 milliarder kroner ut over regjeringens forslag i 2018.

For å innfri løfter trengs det penger. Flere har spurt om skatt når jeg har stått på stand eller vært på husbesøk i valgkampen. Her er et svar om Arbeiderpartiets skattepolitikk:

Denne regjeringen har til sammen kuttet skattene med 25 milliarder de siste fire årene. Mest for dem som har mest fra før. Vi har sagt at vi ta tilbake igjen inntil 15 av disse milliardene til fellesskapet. Vår modell betyr at de som har mest skal betale noe mer i skatt, mens personer med vanlige inntekter ikke får økt skatt.

Personer med inntekt under 600 000 kroner skal betale omtrent like mye eller litt mindre i inntektsskatt, mens personer med inntekt over 1 million kroner skal betale mer. Tre av fire vil få lavere eller om lag lik inntektsskatt. Mer enn 9 av 10 pensjonister får lavere eller omtrent lik inntektsskatt med vårt skatteforslag, viser fordelingstabeller laget av Finansdepartementet. Personer som ikke betaler formuesskatt i dag skal heller ikke gjøre det med vårt opplegg

Godt valg!

Kommentarer til denne saken