Fra høsten av skal en ny digital skolehelsetjeneste prøves ut på Snapchat

En digital skolehelsetjeneste skal jobbe for å fremme god psykisk helse for elever og lærlinger i videregående skole. Nå gjenstår det å se interessen fra skolene og kommunene i fylke, for å velge ut en prøveskolen som skal teste den nye tjenesten i høst.