Vikarlegen på Søndeled: – Legekontoret her har livets rett

Av