Helsekomitélederen innrømmer feil

Artikkelen er over 2 år gammel

Ole Henrik Grønn sa at det var en lov som tilsa at alternative behandlingsformer og skolemedisin ikke kan dele lokaler. Det er det ikke.