Nei til helseparken: – Uvitenhet eller en ukjent agenda?

Ikke nok: Det holder ikke bygge nok et kontorbygg på Tjenna, hevder Helge Krystad i dette innlegget.

Ikke nok: Det holder ikke bygge nok et kontorbygg på Tjenna, hevder Helge Krystad i dette innlegget.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerJeg har lest lørdagens (19.11.2017) avisinnlegg fra våre bolde, tverrpolitiske lokalpolitikere, og blir en smule oppgitt:

Hvorfor de blander inn «ågeriet» (tannleger) i denne sammenheng er uforståelig. De har det jo så greit som de har det, og er ikke noe som Samhandlingsreformen fokuserer på. Samhandlingsreformen er vesentlig for å samle helsetjenester under samme tak!

Den gang jeg satt i Bystyret, også som leder i Risør Høyre, betalte kommunen ned mange millioner på gammel gjeld og prøvde samtidig å selge unna kommunal eiendom, grunnet permanent mangel på vedlikehold. Flere og flere kommuner i Norge leier i dag lokaler av private for blant annet å unngå nevnte ansvar.

Påstanden om at ikke EB-bygget egner seg som helsehus i dagens forfatning kan ikke være riktig, og må tydeligvis være tuftet på uvitende/naive lokalpolitikere og/eller en eller annen ukjent agenda. Å forutsette en videre utbygging av EB på ca. 350 m2, faller jo på sin egen urimelighet, når man tar utgangspunkt i byggets totale størrelse.


Overvekt av eldre

Hele poenget med et helsehus i Risør er jo basert på at kommunen snarest må forholde seg til Samhandlingsreformen 2012, og allerede har en overvekt av eldre, og flere vil det bli. Dersom kommunen snart gjør som reformen påpeker, og vi pasienter og brukere ønsker, blir kommunen enda mer attraktiv som bokommune for stadig flere, resurssterke brukere.

Men da nytter det ikke bare å bygge et nytt «kontorbygg» på Tjenna.

Bruk heller alt man sparer på etablering i Sørlandet Helsepark, til nye omsorgsboliger på

Tjenna 9. Folk i omsorgsboliger trenger nærhet til sentrum.

Litt historikk

Da sykehjemmet ble vedtatt bygget på 70-tallet ble oppvarmet terapibasseng vedtatt bygget, men på grunn av kostnadene ble bassenget, med et pennestrøk – fjernet. (Det første eksemplet på hvor stemoderlig Risør kommunes kronikere og andre handikappede har blitt behandlet – i alle år.)

Som en kuriositet kan nevnes at da ledelsen for Sykehjemmet i sin likegyldighet etablerte parkering ved Sykehjemmet – for handikappede, valgte de lokalisering lengst mulig unna hovedinngangen – i motbakke. At det går an!

Nå har vi brukere og pasienter endelig, etter alle disse årene, en mulighet til å få et unikt terapibasseng i Sørlandet Helsepark, på 34ºC, renset med Ozon, etter samme metode som i Polen –, en under forutsetning av at kommunen er villig til å initiere, samt etablere sitt helsehus i tidligere EB – ellers er vi redd løpet er kjørt når det gjelder nye helseaktiviteter.

Neste eksempel er etableringen av Risør Fysikalske Institutt i Trekta. I en gammel verneverdig tre etasjers bygning, totalt uten tilgjengelighet eller parkeringsplasser, hvor bevegelseshemmede måtte bæres inn til behandling/trening.

Instituttet ble etablert i et samarbeid mellom eier Inge Halvorsen og Risør kommune.

Treningsapparater ble også installert i tredje et. uten noen form for rømningsvei, og med tilgang via ei «hønsetrapp». Opp dit blir vi handikappede ledet. Det er slik der fortsatt.

Hvordan fylkeslegen og lokalt Brannvesen kunne finne på å godkjenne instituttets lokaler, er merkelig.

Ønsker du ikke å bevege deg opp i tredje et. blir du henvist til trening i første etg., midt i trafikken til og fra instituttet. Ikke særlig hyggelig oppholdssted for oss brukere.

I andre et. ble det etablert «behandlingsrom», kun med et forheng mellom hver benk. Alle hører hva som blir sagt.

Fire terapeuter er ansatt, med hvert sitt offentlige, årlige driftstilskudd på drøye kr 400.000,- altså samlet mer enn 1,6 millioner kroner. Hensikten med tilskuddet – inntil i år, var at terapeutene alltid skulle være tilgjengelig for en spesielt utsatt gruppe kronikere med ekstra store helseutgifter. Hvordan kommunen kunne godkjenne denne ordningen i Trekta, med så dårlig tilgjengelighet – er også merkelig.


Hopp

Når lokalpolitikerne nå stadig maser om at helseaktørene er private næringsdrivende, så er dette en sannhet med modifikasjoner. Både terapeuter og leger er så tungt subsidiert at når kommunen sier HOPP – så hoppes det.

Dessuten har kommunen anledning til å bestemme over 20prosent av terapeutenes arbeidstid.

Risør fysikalske Institutt & Treningssenter i Trekta fungerer sikkert bra for friske personer med treningsiver og mindre skader av forskjellig slag, men er håpløst gammeldags og mistilpasset for kronikere og andre funksjonshemmede.

Nå har vi ventet lenge nok på at nye «koster» skal overta styringa på rehabiliteringa vår, og at vi endelig skal få moderne helseaktiviteter inn i nye lokaler i Sørlandet Helsepark.


Ikke opptatt av pasientene

Det er ille at våre lokalpolitikere er mer opptatt av hva helseaktørene ønsker, enn hva vi pasienter/brukere ønsker.

Da undertegnede i sin tid bidro til etablering av Brukerkontoret, i samarbeid med andre brukerorganisasjoner i kommunen, nektet rådmann Olsen å forholde seg til oss av hensyn til eldrerådet og kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Til orientering – dette er Råd som i sin helhet er styrt av Rådmannskontoret, og stort sett tannløse.

Vi bør ikke godta denne type holdninger lenger!

I alle bransjer jeg kjenner til er det alltid «kunden som har rett»

og det er nettopp dette Samhandlingsreformen etterlyser i Norge!


Artikkeltags