Helsehus: En relativ enkel gjennomgang

Langvarig debatt: Mye er sagt og mye vil bli sagt i helsehusdebatten. Her kommer Rune Hansen fra MDG, Dag Songe fra Høyre og Paal E. Salvesen fra Ap med en gjennomgang.

Langvarig debatt: Mye er sagt og mye vil bli sagt i helsehusdebatten. Her kommer Rune Hansen fra MDG, Dag Songe fra Høyre og Paal E. Salvesen fra Ap med en gjennomgang.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDet har vært mye skriverier om helsehuset i AAB og andre steder. Mye av det som er kommet fram, baserer seg på sterke meninger om hvor plasseringen av helsehuset skal være, og hvor uendelig dumme og korttenkte vi politikere er som overser det åpenbare alternativet på Viddefjell. Vi oppfatter det følelsesmessige engasjementet som stort. Det er bra, og det er jo ikke så ofte vi i Risør-politikken omfattes av så mye interesse og diskusjon. Det er i tillegg igangsatt en underskriftsaksjon av en tidligere journalist som har funnet ut at han kan mer om saken enn vi politikere. Vi har derfor tillatt oss å sette ned en relativt enkel oversikt over hvorfor vi politikere (flertallet i bystyret) ønsker å få utredet et helsehus med plassering på Tjenna.

Helsefaglige hensyn

Samhandlingsreformen har gitt kommunen stadig større ansvar for vår helse, et solid fagmiljø vil gi oss innbyggere en bedre tjeneste. Dette ivaretas av et helsehus som skal samle flere faggrupper og sørge for at faggrupper som leger, fysioterapeuter og tannleger bl.a. skal jobbe sammen, og utveksle informasjon, erfaring og kunnskap. Dette skaper noen viktige fordeler. Disse er blant annet at det skaper et miljø for tverrfaglighet og kunnskapsoverføring som oppfattes svært attraktivt for helseaktører, dvs. leger og andre profesjoner. Det gjør det igjen lettere å rekruttere nye leger, tannleger og andre – som er interesserte i å jobbe i et fellesskap. Dette kalles en vinn-vinn-situasjon, fordi det gagner både pasienter og de som jobber på et slikt sted.

De helseaktørene vi snakker om vil helst jobbe i sentrum. Og de sier selv at de vil jobbe i et bygg som utvikles og driftes av kommunen. De vil rett og slett at kommunen skal ha hovedansvaret her, og sørge for at samhandlingsreform og helsefaglig kvalitet holdes i hevd.

Helseaktørene i sentrum, for eksempel legene på Solsiden og fysioterapeutene, er selvstendig næringsdrivende. De kan jobbe hvor de ønsker, men ønsker å holde til i sentrum.

Plasseringen

Mange er kritiske til å plassere mer på Tjenna. Det skyldes nok flere forhold. Mange sier de ikke tror det er lurt fordi grunnforholdene er dårlige, og fordi området har vært rammet av flom. Tjenna-området vil alltid være en viktig del av Risør sentrum og det er ingen tvil om at det er utfordrende grunnforhold på området der det tidligere var et tjern. Plasseringen blir et påbygg til Tjenngata 9, et hus som har fungert fint i mange år.

Løsningen på dette er å bygge på peler som går gjennom løsmassene og ned i fjell.

En løsning med peler er ikke et stort risikoprosjekt som flere hevder; nei det kan beregnes ganske nøyaktig med et gitt antall prøveboringer, hvor man kan beregne dybde og antall, som igjen ender ut i en meterpris på pelene. Tror mange ville blitt forundret hvis de visste hvor mange konstruksjoner, både gamle og nye, som helt eller delvis er bygget på ustabil grunn med denne teknikken. Det er også tatt høyde for fremtidige flom-utfordringer.

Så er det mange som ikke skjønner at vi ikke legger helsehuset på Viddefjell, i det som nå kalles Sørlandet helsepark. Ja, det er kanskje litt rart, ettersom det er en del helsetjenester der oppe allerede, det ligger et stort bygg der på 6000 kvm og eieren av bygget har sagt; bare kom!

Kommunen vil ha full kontroll

Da må vi vise til et par viktige ting som har spilt en stor rolle for oss politikere. Bygget, slik det er nå, egner seg ikke – som det står nå – til formålet kommunen ser for seg. Kommunen må enten kjøpe deler av bygget og bygge om ganske betydelig – eller kjøpe deler av bygget ferdig ombygd slik at det tilfredsstiller de kravene en samlokalisering setter. Dette kan bli dyrt, fordi bygget trenger svært mye tilpasning. Et like viktig poeng er at vi ikke vil få samhandling mellom NAV og Tannhelsetjenesten og de andre aktørene med ulik lokalisering, fordi de fleste selvstendig næringsdrivende ikke vil flytte til Helseparken, som f.eks. leger og fysioterapeuter.

Dessuten: Bygger vi på Tjenna, vil kommunen ha full kontroll med hvordan bygget blir og kommunen får inntekter fra leietakerne. Sørlandet Helsepark vil kunne tilby tjenester av mer forebyggende og rehabiliterende karakter. Der vil det også være mulighet for lag og foreninger å ha kurs og aktiviteter. Eieren av Sørlandet helsepark er interessert i et samarbeid med kommunen om fordeling av tjenester. Vi mener Risør vil være tjent med rehabiliteringstilbud og andre typer tilbud i Sørlandet Helsepark og gjerne i samarbeid med de offentlige tjenestene som blir på Tjenna.

Riktig vei å gå

Det er lurt å tenke helhetlig. Vi trenger et levende sentrum. Vi trenger aktivitet i sentrum, og vi mener kommunen også må ha en aktiv rolle i å beholde liv i sentrum. Samtidig skal de som besøker helsehuset kunne foreta innkjøp. Det er kort vei til apoteket – et tilbud som er høyst aktuelt etter et besøk hos lege, og de skal kunne gjøre andre ærender. Slik vi ser det, er det et columbi egg å kombinere helsetjenester med nærhet til sentrum. Vi tenker like mye på de næringsdrivende, som å hegne om bykulturen vi har i Risør sentrum. Vi er ikke i tvil om at plasseringen vil virke positivt på handel og kan være svært viktig for våre næringsdrivende hvor hver kunde teller.

Plasseringen på Viddefjell hevdes å være smart, fordi de fleste bor på Viddefjell. Men Viddefjell er stort og vidstrakt. Å besøke helseparken der oppe krever at man må komme seg dit på gummihjul, i beste fall på sykkel, i verste fall i bil. Bussen går annenhver time. Det er ikke ofte. Det er ikke et godt tilbud, og skaper et transportbehov som vi synes er unødvendig. Plasseringen på Viddefjell er langt fra det meste. Det er gangavstander i sentrum, ikke minst fra omsorgsboligene like ved. Det er kort vei for ungdom f. eks. fra Risør videregående skole. Folk bor mer konsentrert i byen, enkelt og greit. Det er å flytte ut viktige funksjoner av sentrum, det går imot gode råd knyttet til byutvikling og miljø. Vi får mange nye boenheter i sentrum. Bare i Flisvika kommer snart 100 leiligheter. Holmen står for tur, i tillegg til en rekke mindre utbygginger som er ferdige eller i gang. Alle nye innbyggere vil ha kort vei til et sentrumsnært helsehus og mange av disse vil ha større behov pga høyere alder.

Flere lokaliseringer har vært utredet. Vi politikere har brukt mye tid til å sette oss godt inn i dette. Når vi nå etter mange runder har et flertall for å gå videre med utredning av Tjenngata 9, er vi trygge på at dette er riktig vei å gå.

Artikkeltags