Helsehussaken: – Alvorlig å kalle oss kunnskapsløse

Artikkelen er over 2 år gammel

Ole Henrik Grønn, som er leder for helse- og omsorgskomiteen i Risør kommune, vil se på muligheten for å bygge ut helsehuset på baksiden av det eksisterende NAV-bygget.