Her skal det hete Enghola – disse forslagene fikk kommunen

Gjerstad kommune fikk inn tre innspill i navnesaken om det nye boligfeltet på Mostad.