Holder dette tallet seg på samme nivå, kan korona-pandemien være borte fra Norge til sommeren

Av

Det er en rekke piler som nå peker i rett retning.