Bystyret: Fattet historisk Holmen-vedtak

GIKK GJENNOM: I dag ble detaljreguleringsplanen for Holmen sluttbehandlet av poltikerne i Risør. Dermed er fjorten års politisk historie over.

GIKK GJENNOM: I dag ble detaljreguleringsplanen for Holmen sluttbehandlet av poltikerne i Risør. Dermed er fjorten års politisk historie over.

Artikkelen er over 3 år gammel

Så, fjorten år senere.

DEL

Detaljreguleringsplanen for Holmen ble i dag vedtatt i bystyret i Risør kommune - med ett aldri så lite unntak.

Ordføreren innledet saken slik:

- Jeg vet ikke om utbyggingen skal med i det nye historieverket for Risør, men etter fjorten år for Holmen-saken i det politiske systemet i Risør, kan vi fastslå at dette er en historisk dag. Jeg håper vi kan si ja og lykke til med salget til utbyggeren. Hvis leilighetene selger, får vi noe av det vi trenger mest i sentrum akkurat nå, og det er mer folk. Det vil gi positive ringvirkninger på mange områder, for eksempel på handel. Holmen-saken har både smertet og gledet nye kull av politikere hele veien, med det unike er at verken utbygger eller politikere har gitt opp på veien. Riktignok har både nye prosjektledere og folkevalgte kommet til underveis. Bystyret har hele tiden hatt et klart siktemål med Holmen og det er at det skulle være boliger, gjerne i kombinasjon med næring der det var mulig. Det skulle ikke være boplikt, men en blanding av ferieleilighter og fastboende. Saken har fått mye oppmerksomhet, og vi som folkevalgte har fått kritikk i beste sendetid på NRK for å være i ferd med å ødelegge den nasjonale verdien trehusbyen i Risør er. Etterpå kom utbyggeren og ville gjerne endre arkitekturen til det mer varierte og småbygde. Det oppfattet jeg som et klart vendepunkt i saken.

Takket Erling Okkenhaug

Ordføreren benyttet også anledningen til å takke blant annet Erling Okkenhaug for innspill underveis.

- Mange fortjener takk for sitt engasjement og sine innspill. Jeg vil særlig nevne Erling Okkenhaug, som har vært både brysom og nyttig. Jeg vil også takke riksantikvarens folk for gode råd. Den forrige rådmannen var inhabil, og dermed var staben hans det også. Likevel vil jeg takke Heidi Rødven for svært gode rent faglige råd i saken underveis, sa ordføreren.

Kotehøyder skapte hodebry

Debatten i bystyret dreiet seg i all hovedsak om høyden på bebyggelsen. Flere av representantene reagerte på at max kotehøyde ikke var satt. Rune Hansen fra Miljøpartiet De Grønne var blant dem som tok opp spørsmålet.

- Jeg jobber i bransjen og reagerer sterkt på at kotehøyden ikke er satt. Det er høyst uvanlig, og jeg har aldri opplevd det tidligere, sa Hansen fra talerstolen.

Kun to stemte mot

Sluttbehandlingen av den omfattende detaljreguleringsplanen ble vedtattt 27 mot 2 stemmer. I tillegg fremsatte Rune Hansen fra Miljøpartiet De Grønne et tilleggsforslag om å be Rådmannen og utbyggeren sette en max kotehøyde for prosjektet i felleskap og komme tilbake til bystyret med det. Dette vedtaket gikk igjennom med voteringen 16 mot 13 stemmer.

Gjorde helomvending i tolvte time

Etter at tilleggsforslaget om å sette krav til maxhøyde ble vedtatt, ble behandlingen av saken om detaljreguleringsplan for Holmen åpnet igjen. Da ble kravet om maxhøyde fjernet, og teknisk komites innstilling vedtatt.

Artikkeltags