Myke trafikkanter kan ferdes trygt til Holmen om en måned

Et av kravene Vegvesenet stilte for at Holmen kunne bygges ut, var at det kom en ny gang– og sykkelvei over til øya før arbeidene ble satt i gang.