Høyere vannstand enn under «Didrik» og «Elsa»

Mye tyder på at dagens høye vannstand er høyere enn den både ekstremværet «Didrik» og «Elsa» kom med. I Drammen er all togtrafikk stanset.