Valg av skole: – Vi deler ikke AP og Rødt’s dommedagsprofeti

Av

JA - Risør Høyre vil ha en videregående skole i Risør. Vi vil ha en skole som er attraktiv for elevene med et bredt utvalg studieretninger/linjer og høy kvalitet i undervisningen.