Huset skulle være i god, moderne stand, sto det i prospektet. I boligsalgsrapporten som fulgte salget ble disse opplysningene bekreftet, og selgerne av huset fortalte i egenerklæringsskjemaet til salget at huset var rustet opp av lokale, fagkyndige håndverkere.

Problemene for kjøperen begynte med en gang hun hadde flyttet inn. Det lakk vann fra loftet og ned i første etasje. Det rant vann fra badet i andreetasje og ned i stuen. Det luktet mugg på soverommet, så mye at kjøperen fryktet for sin egen helse. I tillegg skulle vannbåren varme være montert og operativ i bygningen, noe som viste seg å ikke stemme.

Håndverker-jobbene var heller ikke utført, i sin helhet, av de håndverkerne som selgerne fortalte.

Det resulterte i en lang runddans mellom kvinnens advokat og selgernes forsikringsselskap, som endte Aust-Agder Tingrett i mars.

Der fant tingretten å støtte kjøperens krav, fullt ut. Hun fikk hevet kjøpet, i sin helhet. Selger og forsikringsselskap ble i tillegg dømt til å betale både erstatning og saksomkostningene til kjøperen.

Begge parter har nå en måned på seg, om de ønkser å anke.

Mer om denne saken i vår avis på tirsdag.