Hva er de samfunnsmessige konsekvensene av en nedbygging av Risør videregående skole?

Av