Takk til Halvor Skåli (H) somnylig refererte til det positive menneskesynet i Rødts partiprogram. Skåli kommer med noen kloke tanker vi er enige i og gjerne lytter til. Innlegget hans gir oss også anledning til å avklare noen formuleringer som er egna til å misforstås eller forvrenger Rødts politikk, en kjent og kjær syssel i noen kretser, særlig når Rødt øker i oppslutning.

Av sentrale synspunkter Skåli trekker fram fra partiprogrammet vårt, er at Rødt vil styrke demokratiet – at alle mennesker er like mye verd, at grunnprinsippet burde være å "yte etter evne og få etter behov", at vi må bekjempe nedbrytingen av naturen og at vi må ha et håp og en drøm om en gang å få slutt på klasseundertrykking.

I dag eier 8 milliardærer mer enn halvparten av verdens formue. I Norge er forskjellene mindre enn i mange andre land, men forskjellene vokser stadig. Her på berget eier de ti prosent rikeste mer enn halvparten av all nettoformue. En av Rødts viktigste saker er å ikke bare bremse denne utviklingen, men å reversere den. Det vil gi mer rettferdighet, bedre folkehelse, bedre produktivitet og styrke folkestyret.

Så skriver Skåli at Rødt er imot kapitalismen. Det har han rett i. Kapitalismen som samfunnspolitisk styringsform har, mer eller mindre uten unntak, utviklet seg til å bli stadig mer grådig og ensrettet til fordel for de få, på bekostning av de mange. Det betyr ikke at Rødt mener folk ikke skal tjene penger, starte bedrifter og ha privat eiendom, men vi jobber for en mer rettferdig fordeling av både mulighetene og ressursene i samfunnet.

Rødt er et moderne sosialistisk, demokratisk parti som bygger på de beste tradisjoner og erfaringer fra den norske arbeider- og kvinnebevegelsen, i tillegg til erfaringene fra Arbeiderpartiet, som fram til mot slutten av forrige århundre definerte seg som et sosialistisk parti.

Den norske demokratiske modellen med et sterkt, representativt lokaldemokrati og et bredt og sunt politisk partimangfold, er et godt grunnlag å bygge videre på, men er under press fra sentraliserings- og effektiviseringspolitikk. Vi mener det er avgjørende at det offentlige har verktøy å tøyle inn de kapitalistiske kreftene som bygger ned velferdsstaten. Et godt sted å begynne er å få grunnleggende tjenester slik som velferd, krafta og jernbanen tilbake under fellesskapets eie og kontroll.

Skåli skriver klokelig, og vi er helt enige: Me har ein del eksempel på korleis nokre nasjonar som har ei styreform basert på kommunistisk tankegods fører denne kampen (mot kapitalismen). Og videre: Makthaverne nyttar dei mest groteske metodane for å halde på makta.

Rødt er som kjent ikke et kommunistisk parti. Vi er tvert om opptatte av å studere og bekjempe de mekanismene som har ført til diktaturer i sosialismens eller kommunismens navn. I dag er alle land mer eller mindre kapitalistiske. For Rødt er det viktig å bidra til å bekjempe all undertrykking fra makthavere, som for eks. det statskapitalistiske Kina, det oligark-kapitalistiske Russland og det turbokapitalistiske USA. Vi stiller oss solidarisk med de som disse landenes elite på ulikt vis undertrykker.

Det økonomiske systemet som må bære det store ansvaret for å drive fram kriger, økokatastrofe og voksende forskjeller på fattig og rik, er kapitalismen. Etter vårt syn, er et økonomisk system som har profitt som sterkeste drivkraft, ikke egnet til å løse dette århundres kriser. Å finne andre økonomiske modeller innenfor en demokratisk ramme som kan erstatte kapitalismen, er blant de viktige sakene Rødt kjemper for, men det greier vi ikke om vi ikke er mange kloke hoder og er lydhøre for ny kunnskap. Vi kan lære mye av økonomen og romantikeren Karl Marx, selv om han levde i en annen tid enn oss, men enda mer må vi lytte til de nålevende økonomene som leter etter svar utenfor dagens stivnede kapitalistiske tankesett. Økonomer som ikke bare lar bunnlinjen definere samfunnet, men som søker andre verdier å måle lykke, rettferdighet og suksess etter.

Man kan gjerne kalle oss naive drømmere som kjemper for et mangfoldig, klasseløst og rettferdig samfunn. Det lever vi godt med. Vi mener til og med det er viktig å holde fast i håpet om endring for det bedre, både som individer, som lokalsamfunn og globalt. Særlig i en så turbulent og truende tid som vår egen.

Tyra Felberg Valle, leder Rød Ungdom Agder og Rødt Grimstad og Risør Rødts kommunestyregruppe: Knut Henning Thygesen, Frida Fred og Andrew Windtwood