Gå til sidens hovedinnhold

Hvor er Gjestebys ydmykhet?

Et retorisk svar på spørsmålet i tittelen er: Den er totalt fraværende.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er det ikke overraskende at Høyres Dag Gjesteby er krass i kritikken av kommunedirektøren. Den har nærmest vært en gjenganger siden han og hans partifeller forsøkte å bli kvitt den samme kommunedirektøren. Gjesteby savner også større ydmykhet hos kommunedirektøren. Det hadde kanskje vært en idé at han samtidig selv viste en smule av den ydmykhet han krever at andre.

Evalueringsrapporten vedrørende BPA-ordningen var klar allerede høsten 2020, og burde ha vært framlagt for bystyret langt tidligere. Rapporten er på flere områder sterkt kritisk til Risørs håndtering av ordningen og lovkravene knyttet til denne. I kjølvannet av rapporten og de konklusjoner den kom med, behandlet kommunens kontrollutvalg rapporten på sitt møte 22. oktober 2020. Vedtaket i kontrollutvalget var klinkende klart på at her måtte kommunen gjennomføre de nødvendige endringer og tiltak både i forhold til forvaltningslov og helse- og omsorgslovgivningen samt framlegge en rapport vedrørende gjennomføringen av tiltakene innen om 1. september i år.

Vedtaket fra kontrollutvalget ble enstemmig vedtatt av bystyret.

Les også

Kom med krass kritikk av kommunedirektøren

Dag Gjestebys krasse kritikk og beskyldning om manglende ydmykhet hadde sin bakgrunn i et kommunedirektøren i sin framstilling av saken etter Gjestebys mening ikke hadde tatt innover seg rapportens sterke kritikk. På dette punktet tar Gjesteby feil. Allerede da rapporten forelå i høst ble arbeidet med å forbedre rutinene i kommunens håndtering av BPA-sakene satt i gang.

Dersom Gjesteby hadde tatt seg tid til å møte i det utvalget han er valgt som medlem av, livsløpsutvalget, ville han ha visst dette. På utvalgets siste møte i 2020 ble rapporten framlagt. Den ble der tatt til orientering etter at jeg hadde vist til kontrollutvalgets klare vedtak, samtidig som utvalget ble orientert om at endringer allerede var på gang. Det betyr at det fra kommunedirektørens side ble påbegynt endringstiltak fra det tidspunkt rapporten forelå, noe som også framgikk av kommunedirektørens saksframstilling til bystyret. Det hadde Gjesteby visst om dersom han hadde tatt seg tid til å møte i det utvalget han er medlem av. Selv om han ønsker utvalget nedlagt, bør han som valgt utvalgsmedlem som representant for Høyre, viser såpass respekt for politisk arbeid at han fullfører jobben som utvalgsmedlem inntil det eventuelt blir flertall for å legge ned utvalget. Inntil så skjer, kan kanskje en smule ydmykhet være på sin plass.

Kommentarer til denne saken