Hvor nødvendig vil dagens E18 mellom Moland og Pinesund bli?

Av