I dagens Aust-Agder Blad kan du lese om en dramatisk væpnet politiaksjon på Hestemyr onsdag 25. mai. Hendelsen ble dekket på AABs nettside med både bilder og film. Vi sendte også opp en drone.

Flere av våre lesere har ytret seg kritisk til hvordan Aust-Agder Blad dekket denne saken. Noen har ikke behov for å se en slik type pågripelse i sin lokalavis. Andre setter spørsmålstegn ved identifisering av vedkommende som ble arrestert.

Aust-Agder Blad er heldig som har engasjerte lesere som bryr seg om lokalavisa si, og som stiller kritiske spørsmål til journalistikken som blir servert dem. Engasjerte lesere er som regel engasjerte mennesker på andre arenaer i lokalsamfunnet. Det er også beundringsverdig at våre lesere tenker på rettighetene til den som ble pågrepet, da det ofte er personer som tilhører de svakere gruppene i samfunnet som havner i en slik situasjon.

Det er likevel Aust-Agder Blad sitt samfunnsansvar å beskrive verden som den er, og en langvarig bevæpnet politiaksjon få meter fra hovedfartsåren inn og ut av Risør, det må lokalavisa dokumentere. Nytt er at Aust-Agder Blad benytter seg mye mer av video, og levende bilder oppleves ofte som mye sterkere, og særlig en dramatisk pågripelse.

Videoen er klippet slik at gjerningsmannen ikke er identifiserbar, og stedet der pågripelsen skjedde er et kommunalt område der ingen bor fast. Samtidig er det et sted i Risør de færreste av oss oppsøker.

Nesten alle lignende politiaksjoner retter seg mot en adresse ett eller annet sted. Det hører også med til Aust-Agder Blad sin samfunnsoppgave å kikke politiet i korta, og det innebærer å vise hvilke vurderinger og virkemidler politiet bruker ved skarpe oppdrag.

Kort og godt, det er viktig for Aust-Agder Blad å være der det skjer når det skjer i slike tilfeller. Men at det oppleves ubehagelig å se en slik pågripelse på film, ja selvfølgelig, det bør det være også. Men Aust-Agder Blad må ta i det ubehagelige også, som i dette tilfellet.