Idrettens smittevernveileder åpner for felles ball – håndballen jubler