Prisen består av et kunstverk og et diplom med en kort begrunnelse for tildelingen. Kunstverket var et fat laget av keramiker Arnfinn Strand. I diplomet sto følgende: "Rotaryprisen 2022 tildeles IMS Group AS for framsynt og vidsynt industribygging". Leder av klubbens PR-komité, Johan Songe, ga i sin introduksjon begrunnelsen mer kjøtt på beinet.

IMS ble startet av Rolf Nilsen i 1978. IMS står for Industri- og montasjeservice. De første årene drev Nilsen med noen få ansatte produksjon av landganger og store tanker for prosessindustrien. IMS kjøpte i 1986 rettighetene til produksjon av vanntette dører fra Golar Metal AS i Tvedestrand, og året etter etablerte Rolf Nilsen virksomhet i Florida for blant annet å betjene den voksende cruiseflåten med base i Miami. Dette ble starten på et norsk industrieventyr ettersom produksjonen ble værende i Risør. De hadde til å begynne med produksjon i det såkalte Acanthusbygget på Røed, men flyttet senere til AMA-bygget på Moland og har senere kjøpt flere bygg både der og på Krana.

Gjennom organisk vekst og oppkjøp av andre virksomheter har IMS etter hvert inntatt rollen som verdens ledende leverandør av vanntette dører og skott for skip og offshore. IMS har kontor og produksjonsanlegg i Norge, USA, Tyskland, Singapore, Vietnam og Kina - og agenter over hele verden. Det er altså en verdig vinner av prisen vi snakker om. Risør Rotary har også lagt vekt på IMS sitt samfunnsansvar ved at de målrettet gjør bruk av lærlinger i sin virksomhet. Det kom tydelig fram i en artikkel i AAB 25.mars i fjor som fortalte om et formalisert samarbeid mellom IMS og Risør videregående skole der bedriften forplikter seg til å ta inn et bestemt antall lærlinger hvert år.

Roy Langseth takket på vegne av IMS for prisen som han verdsetter høyt. Ikke minst satte han pris på at dette med lærlingavtalen var en del av begrunnelsen for tildelingen. Den er de nemlig veldig stolt av, og han la til at den også er viktig for bedriftens rekruttering av arbeidskraft. Mange virksomheter opplever nå at bortfall av utenlandsk arbeidskraft har ført til kamp om norsk arbeidskraft, og han oppfordret alle som har slektninger eller kjente som etter å ha flyttet ut vurderer å komme tilbake til Risør, om å be dem ta en prat med IMS. Der har de bruk for nye medarbeidere på mange områder i bedriften, og dagens unge har med sin digitale kompetanse alle muligheter i en virksomhet som IMS. Eller for å sitere Langseths uttalelse i AAB i fjor: "Mange av de maskinene vi har trenger vi ung arbeidskraft til, altså de som ikke er redd for å møte et display tidlig om morgenen".

Fakta om Rotaryprisen Prisen ble innstiftet i 1992 og har følgende statutter: "Risør Rotary ønsker å hedre person/gruppe/virksomhet som har gjort en spesiell innsats i Risør. Rotaryprisen har som hensikt å stimulere til innsats for utvikling av Risørsamfunnet".

Prisen kan deles ut én gang per år. Prisen er et kunstverk fra en kunstner bosatt i - eller med tilknytning til - Risør. Med prisen følger et diplom med begrunnelse for tildelingen. Den første som mottok Rotaryprisen var Risør kommune. Siden har prisen blitt delt ut 12 ganger.