Innbrudd i bedrift – bil skled av veien

Det har vært en rolig i uke for politiet i Risør og Gjerstad når det kommer til hendelser.