– Interessant å merke seg at i private rivesaker følger kommunen fylkets innspill – men ikke når det gjelder dem selv

Kommunens reviderte forslag for nye omsorgsboliger på Tjenna, for å delvis å jenke seg til fylkeskommunens innspill, møter fortsatt ikke begeistring hos den opprinnelige arkitekten Einar Myraker.