Inviterer til åpent møte om svømmehall

Rehabilitere eller bygge ny? Det er et av spørsmålene som tas opp når Rødt, Ap, KrF og Sp inviterer til møte om ny svømmehall i Risør.

Rehabilitere eller bygge ny? Det er et av spørsmålene som tas opp når Rødt, Ap, KrF og Sp inviterer til møte om ny svømmehall i Risør.

Rødt, Ap, KrF og Sp i Risør inviterer til åpent møte med to av Norges fremste eksperter på svømmeanlegg

DEL

Kenneth Olavson, spesialrådgiver bade- og idrettsanlegg og Bjørn Aas fra NTNU SIAT (Senter for idrettsanlegg og teknologi) kommer til Risør for å dele sin kunnskap og erfaring i planlegging av nye svømmehaller. Møtet holdes i Frelsesarmeens lokaler førstkommende mandag.

Det er tverrpolitisk enighet om å bygge svømmehall i Risør, det ble spesielt tydelig under fjorårets valgkamp. Administrasjonen har i handlingsplan og økonomiplan mot 2023 lagt inn en svømmehall på 50 millioner kroner.

Tidlig planlegging

De fire partiene som inviterer til møtet neste uke, vil bidra til at vi tidlig trekker inn noen av Norges fremste eksperter på planlegging, sier Knut Henning Thygesen ( Rødt).

– Det er viktig å ta seg tid til å diskutere de riktige valgene tidlig og få til en god prosess, særlig når det er snakk om så store og langsiktige investeringer, og en kommune med trang økonomi. Med møtet inviteres det politiske miljø, kommunen, idrettsbevegelsen, foreninger og interesserte.

Kenneth Olavson sier at for å få et vellykket prosjekt på flere områder, er det viktig å avklare flere hensyn tidlig.

– For at et svømmehallprosjekt skal fremstå som vellykket er det mye som må betraktes i tidligfase. Det er på dette tidspunktet ambisjonen om energi og miljøbesparelser, det driftsøkonomiske, samt en rekke andre forutsetninger legges til grunn.

Rehabilitere eller bygge nytt

For politikerne er det viktig å få avklart om det gamle anlegget kan rehabiliteres eller om det lønner seg å bygge nytt, hvilke muligheter som finnes for statlig delfinansiering og fylkeskommunal støtte, besparelser på energibruk, bruk av miljøvennlige materialer og lokale entreprenører, aktuelle brukergrupper og samarbeid med andre kommuner i regionen. Dette er noe av det partiene har bedt om å få belyst under møtet.

Olavson har vært en nøkkelperson i flere av de mest moderne og miljøvennlige svømmehallene som er bygd i Norge de senere åra, og deler gjerne erfaringene med kommuner som planlegger ny svømmehall. Han vil bygge sin presentasjon på hvem svømmehallen skal bygges for, sier han.

– Presentasjonen tar for seg mange temaer, men jeg tenker at jeg kommer til å prate en del om behovet, hvem vi skal bygge for, de gode valgene både i planfasen og i gjennomføringsfasen. Jeg tar for meg hvordan brukere blir ivaretatt i de ulike fasene og ikke minst at utformingen av anlegget tilrettelegges for «alle».

– Energi og miljø er sentrale saker som jeg vil komme inn på, og stimulering av det lokale næringslivet for selve byggefasen, forteller han videre.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken