Ja til flytebrygge, tilbygg og en gammel traktorvei

Onsdag kveld sier ventelig politikerne i miljø og teknisk utvalg ja til en rekke positive vedtak som er fattet per delegasjon. Det handler både om en flytebrygge, bruksendring av sjøbod, hyttetilbygg og en gammel traktorvei.