Tvedestrand kommune sa opp rektor

Skitten prosess: Tirsdag fikk rådmannen medhold hos administrasjonsutvalget om å si opp John Johansen som rektor ved Tvedestrand skole. Johansen nekter å godta avskjedigelsen, og vil stevne Tvedestrand kommune for retten for usaklig oppsigelse. - Det har vært skitne prosesser, sier han.

Skitten prosess: Tirsdag fikk rådmannen medhold hos administrasjonsutvalget om å si opp John Johansen som rektor ved Tvedestrand skole. Johansen nekter å godta avskjedigelsen, og vil stevne Tvedestrand kommune for retten for usaklig oppsigelse. - Det har vært skitne prosesser, sier han.

Artikkelen er over 5 år gammel

John Johansen mister jobben som rektor ved Tvedestrand skole. Det bestemte administrasjonsutvalget i Tvedestrand på tirsdag. Hovedpersonen selv fikk ikke lov til å delta på møtet og forsvare seg. Johansen bor i Gjerstad.

DEL

- Dette er en saksbehandling som er fremmed i norsk arbeidsrett, sier advokat Bjørn Eriksen i Skolelederforbundet, om avgørelsen som ble tatt i administrasjonsutvalget. 

Han representerer rektor ved Tvedestrand skole, John Johansen, i den betente skolekonflikten, som tirsdag endte med at rektor ble avskjediget.

Det er rådmann Pål Frydenberg som har anbefalt administrasjonsutvalget å si opp rektor. Begrunnelsen er, etter det Tvedestrandsposten kjenner til, «Mangelfull håndtering av oppgaver knyttet til spesialundervisning av elever i grunnskolen».

Gikk for lukkede dører

Johansen ble ved en tilfeldighet orientert om at saken skulle behandles av administrasjonutvalget tirsdag. Dette fikk han vite via en e-post fra ordfører og leder i administrasjonsutvalget, Jan Dukene, søndag kveld.

Da Johansen ønsket å møte  opp personlig for å forklare sin side av saken, henviste Dukene til kommuneloven §31, som omhandler regler for møter som kan eller skal unntas offentligheten, og svarte at møtet skulle gå for lukkede dører. Johansen mener derfor at han ikke fikk mulighet til å forsvare seg.

- Dette strider med grunnpilaren i vårt demokrati og rettssystem. Alle skal ha rett på kontradiksjon, sier advokat Bjørn Eriksen.

Stevner kommunen

Oppsigelsen av rektor ble avgjort ved avstemning i administrasjonsutvalget. Her sitter ordfører Jan Dukene (leder), varaordfører Carl F. Bertelsen (H), Aud Angelstad (Sp), Hege irene Bjerkeseth (TTL), Irene Strandene Hansen (Ap) og de to tillitsvalgte Anniken Thomassen og Anita Lunde.

Etter det Tvedestrandsposten kjenner til stemte tre for rådmannens innstilling om oppsigelse, to stemte mot og to stemte blankt. Dermed ble vedtaket fattet av et mindretall av utvalgets medlemmer.

Rektor John Johansen reagerer sterkt på måten han har blitt behandlet, og sier at han ikke kan godta avgjørelsen.

Sammen med sin advokat varsler han at de vil stevne Tvedestrand kommune for retten for usaklig oppsigelse. Dermed kan kan begge parter vente seg en lang og kostbar runde i arbeidsretten.

I ettertid er det stilt spørsmål ved om oppsigelsesvedtaket er ugyldig. Etter det Tvedestrandsposten kjenner til, vil det bli innkalt til nytt møte, for å få alle formaliteter i orden.

Artikkeltags