Gå til sidens hovedinnhold

– Jeg er ikke enig i at nedgravde søppelanlegg er framtidsrettet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har lest referatet fra siste bystyremøte angående nedgravde søppelanlegg. Der vedtok bystyret med klart flertall at denne saken skal utredes videre. Noen av argumentene som ble framført ønsker jeg å kommentere:

Magnus Stø Kittelsen uttrykker at nåværende løsning ikke er bra. Det er jeg sterkt uenig i. Og en grunn til at jeg føler at bystyret tar for lett på denne omgripende omleggingen av søppelhåndtering, er at nåværende system fungerer så bra at man ikke er klar over hvor viktig god avfallshåndtering er for et moderne samfunn. Vi tar det som en selvfølge at våre byer ikke ser ut som på bilder vi får fra mange utviklingsland hvor søppel flyter i gatene, elvene er fulle av plast, siden plast ikke brytes ned i vannet, og rotter svermer.

Jeg vil også benytte anledningen til å rose de som håndterer søppel i Risør. Arbeidet utføres presist og de gjør en utmerket jobb, som jeg setter stor pris på.

Flere representanter i bystyret uttrykker at denne saken angående nedgravde søppelanlegg kontra dagens ordning nå er så gjennomdiskutert at alle sider er belyst. Man må være klar over at dette vil gi en temmelig gjennomgripende forandring for alle beboere som blir berørt. Personlig har jeg ikke problemer med å gå 100–200 meter for å bli kvitt mitt søppel. Men jeg blir forhåpentligvis eldre jeg også.

En representant i bystyret sier at hun «ikke tar bekymring for de eldre så tungt. De blir stadig sprekere». Da er det åpenbart at hun ikke skjønner hva aldring innebærer biologisk. I livets siste fase blir de fleste mer avhengig av hjelp, enten man blir 80, 90 eller 100. Og alle data tilsier at proporsjonen av eldre vil øke sterkt i årene som kommer. Her i byen til og med mer enn landsgjennomsnittet.

Jeg var leder av det som da het «Helse- og sosialstyret» i Risør kommune en periode tidlig på 1980-tallet. Et hovedtema den gang var at man skulle legge til rette for at eldre personer skulle få bo i sitt hjem lengst mulig. Det var noe de fleste ønsket, samtidig ville det spare det offentlige mye ved bruk av hjemmehjelp/hjemmesykepleie i stedet for å måtte la folk bo på kommunal institusjon. Det ble opprettet en utvidet hjemmesykepleie som ser ut til å fungere bra i dag. Kommunalsjef for omsorg i Risør kommune, Per Christian Andersen, sa på siste bystyremøte at hjemmesykepleien i dag tar med søppel for dem som ikke klarer det selv. Men at dette ikke er tenkt som en del av tjenesten. Når det blir betydelige avstander for å få tømt søppelet i nedgravde konteinere, vil da kommunen sørge for at de ekstra utgiftene som vil påløpe blir bevilget? Eller ønsker politikerne at noen må flyttes til institusjon tidligere enn det som er nødvendig nå, da de ikke har familie, venner eller en kommunal ordning for at daglig søppel skal bli fjernet?

Estetikk er noe som er individuelt. Noen vil synes at et nedgravd søppelanlegg er å foretrekke framfor dagens dunker. Uansett utføres søppelhåndtering av andre årsaker enn det visuelle.

Dette temaet er for viktig til at det skal bli partipolitikk. Jeg er ikke enig i at nedgravde søppelanlegg er framtidsrettet, som flere hevdet i siste bystyremøte.

Kommentarer til denne saken