- Jeg vet ikke hvorfor noen utfordrer regelverket på denne type boliger. Som klar hovedregel er det et skudd i mørket

Advokat og jurist Dag Jørgen Hveem mener de eneste som trolig har noe å hente på bopliktklagene som har preget Risør den siste tiden, er hans kolleger i advokatkollegiet.