Jobber med å lage trebåtfestival til neste sommer

Leder i Risør trebåtfestival, Kari-Anne Røisland, forteller at styret jobber med at den kjære trebåtfestivalen skal gjennomføres i 2021 – men i hvilken form vites ikke.