Kan presentere et kjemperesultat for banken i 2019

Østre Agder Sparebank sitter igjen med et overskudd fra 2019 på 22,4 millioner kroner etter at både skatt og tap er trukket fra.