Kommunevalget 2019 - takk og farvel

Av

Så er kommunevalget 2019 gått over i historia. Alt etter kor ein høyrer til i det politiske landskapet er ein nøgd, mindre nøgd eller misnøgd